Tomers regler

Vi tillämpar Tomers regler för all försäljning

FÖRSÄLJNINGSFÖRBUD På MAF:s årsstämma 2003 togs beslut på att medlemmar i MAF ska följa föreningens rekommendation att tillämpa försäljningsförbud samt saluhållande på nedanstående artiklar:

  • VAPEN Soft Air Guns av alla typer som släpper en kula eller ett föremål ur mynningen. Ärtpistoler, Blåsrör o.dyl, Leksakspistoler med sugproppspilar mindre än 57 mm. Knallpulverpistoler med hög ljudnivå, Tricky-smällare är förbjudna enligt svensk lag. Höghastighetsvapen som Pilbågar, Slangbellor, Blåsrör, Kaststjärnor o.dyl.
  • SPRAYER Serpentinsprayer av alla slag och fabrikat och doftsprayer av alla slag och fabrikat.
  • FÅGELVISSLOR Fågelvisslor är av konsumentverket förbjudet att saluföras i Sverige.
  • KNIVAR Knivar, värjor eller stickvapen får ej saluföras på våra marknader. Reviderat stycke från 2005-05-13 p.g.a olyckor.
  • CIGARETTÄNDARE Tändare som ser ut som pistoler, hjärtan, mikrofoner och andra leksaker somt tändare med inbyggda knivar är förbjudna av marknadsdomstolen.
  • VATTENJOJO Vattenjojon är förbjuden av konsumentverket att säljas och således helt förbjuden även på våra marknader.
  • SMYCKEN, FLAGGOR, MÄRKEN, TIDSSKRIFTER Smycken, flaggor, märken med drogrelaterade symboler eller texter samt med nazistiska eller rasistiska budskap eller märken/symboler är helt förbjudna på våra marknader.
  • PORNOGRAFISKA FILMER & TIDNINGAR Videofilmer, dvd och tidningar med pornografiskt innehåll ska inte säljas på våra marknader.
  • MEKANISKA BATTERIDRIVNA MJUKDJUR Figurer där batterilocket har ett engreppsförfarande vid öppning. Batterilocket ska vara försett med två av varandra oberoende låsanordningar, för att barn inte ska få upp locket eller att detta öppnas när leksaken exempelvis tappas i golvet.