Information till Norabor under Noramarken

Information till boende och arbetande inom marknadsområdet.

Välkommen att åka karusell, äta karamell och fröjdas hela dagen uti Nora! För att Noramarken ska bli en lika trevlig upplevelse för såväl Norabor och besökare som arrangörer finns en del regler att följa.

Passerkort kommer att finnas var du kan hämta dem meddelas senare.

Information om trafik- och parkeringsfrågor under Noramarken – ett samarbete mellan Noramarken, Polisen och Räddningstjänsten i Nora kommun.
I centrala Nora gäller förbud att stanna inom zon från torsdag 24 augusti 2023 kl. 18.00 till söndag 27 augusti 2023 kl. 22.00
I centrala Nora gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon från fredag 25 augusti 2023 kl. 12.00 till söndag 27 september 2023 kl. 22.00

Förbudet gäller inte dig som boende inom marknadsområdet som har rätt att framföra ditt fordon till parkeringsplats inom fastighet. Du måste dock kunna visa upp ditt passer- och parkeringskort. Framkomligheten är begränsad på vissa gatuavsnitt. Passer- och parkeringskortet ska ovillkorligen fästas väl synligt på insidan av vindrutan för att våra parkeringsvakter och områdesteam vid vägspärrar/avstängningsbommar ska se dem enkelt.

Endast en avstängningsbom, den kommer att hållas öppen dygnet runt. Tänk på var du parkerar och placera därför din bil på avsedda p-platser.

Utryckningsvägarna ska vara framkomliga! Polisen har meddelat att parkeringsböter kommer att skrivas ut på de fordon som står felparkerade. Riskera inte att få parkeringsböter! Respektera de lokala trafikföreskrifterna som gäller under Noramarken.

Tack på förhand och varmt välkommen till Noramarken hälsar personalen!