Information till Norabor under Noramarken

Information till boende och arbetande inom marknadsområdet.

Välkommen att åka karusell, äta karamell och fröjdas hela dagen uti Nora! För att Noramarken ska bli en lika trevlig upplevelse för såväl Norabor och besökare som arrangörer finns en del regler att följa.

Passerkort kan du hämta under vecka 35 mellan kl 12-18 på Resecentrum.

Information om trafik- och parkeringsfrågor under Noramarken – ett samarbete mellan Noramarken, Polisen och Räddningstjänsten i Nora kommun:

 

I centrala Nora gäller förbud att stanna inom zon från torsdag 27 augusti 2020 kl. 18.00 till söndag 30 augusti 2020 kl. 22.00

 

 

I centrala Nora gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon från fredag 28 augusti 2020 kl. 12.00 till söndag 30 september 2020 kl. 22.00

 

 

Förbudet gäller inte dig som boende inom marknadsområdet som har rätt att framföra ditt fordon till parkeringsplats inom fastighet. Du måste dock kunna visa upp ditt passer- och parkeringskort. Framkomligheten är begränsad på vissa gatuavsnitt. Passer- och parkeringskortet ska ovillkorligen fästas väl synligt på insidan av vindrutan för att våra parkeringsvakter och områdesteam vid vägspärrar/avstängningsbommar ska se dem enkelt.

Endast en avstängningsbom, den vid Borgmästargatan kommer att hållas öppen dygnet runt. Tänk på var du parkerar och placera därför din bil på avsedda p-platser.

Utryckningsvägarna ska vara framkomliga! Polisen har meddelat att parkeringsböter kommer att skrivas ut på de fordon som står felparkerade. Riskera inte att få parkeringsböter! Respektera de lokala trafikföreskrifterna som gäller under Noramarken.

Tack på förhand och varmt välkommen till Noramarken hälsar personalen!