Information till Norabor under Noramarken

Information till boende och arbetande inom marknadsområdet.

Välkommen att åka karusell, äta karamell och fröjdas hela dagen uti Nora! För att Noramarken ska bli en lika trevlig upplevelse för såväl Norabor och besökare som arrangörer finns en del regler att följa.

Passerkort kan hämtas på Nora Turistbyrå i Stationshuset v. 33 och 34, mån – fre 10-17 lör – sön 10.00 – 16.00, tel 0587-811 20.

Information om trafik- och parkeringsfrågor under Noramarken – ett samarbete mellan Noramarken, Polisen och Räddningstjänsten i Nora kommun.
I centrala Nora gäller förbud att stanna inom zon från torsdag 29 augusti 2024 kl. 18.00 till söndag 1 september 2024 kl. 22.00.
I centrala Nora gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon från fredag 30 augusti 2024 kl. 12.00 till söndag 1 september 2024 kl. 22.00.

Passer- och parkeringskortet ska ovillkorligen fästas väl synligt på insidan av vindrutan för att våra parkeringsvakter och områdesteam vid vägspärrar/avstängningsbommar ska se dem enkelt.

Tänk på var du parkerar och placera din bil på avsedda p-platser.

Utryckningsvägarna ska vara framkomliga! Polisen har meddelat att parkeringsböter kommer att skrivas ut på de fordon som står felparkerade. Riskera inte att få parkeringsböter! Respektera de lokala trafikföreskrifterna som gäller under Noramarken.

Tack på förhand och varmt välkommen till Noramarken hälsar personalen!