Anmälan till Husvagnsparkering Noramarken 2019

Vi har som vanligt en husvagnsparkering för årets knallar. Pris per plats 200:- inkl el 220v 10a.

Begränsat antal platser, först till kvarn.

Information om behandling av personuppgifter enl. personuppgiftslagen (PuL)

I och med att du gör en anmälan på denna blankett, kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Nora köpmannaförening. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åligganden. Köpmannaföreningen är skyldig att på din begäran rätta till, blockera eller utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (26 § PuL).