Noramarkens historia

Den viktiga stormarknaden

Visst kan vi se ”Noramarkens” ursprung i den medeltida torghandeln. Men som årsmarknad och folkfest har den nog en närmare anknytning till de mycket gamla ”Bertilmässodagarna”, som alltid hölls kring månadsskiftet augusti-september, och den oxmarknad som staden beviljades 1772.

En verklig ”frimarknad” fick Nora först i mitten av 1800-talet. Men då hade ortsborna tjatat om saken i mer än hundra år. Nora beviljades två dagar i vardera februari och september, men det gick inte att samla folk till två stormarknader varje år, så man slopade snart den i februari. Septembermarknaden däremot fick god skjuts av traditionerna från just Bertilsmässodagarna och på 1870-talet blev det en stor uppslutning på noramarknaden i samband med den sista blomstringen för den klassiska järnhanteringen.

Ur ”Så gick det till i Nora” av Karl-Axel Palm