Om Nora Köpmannaförening

Nora Köpmannaförening har funnits ända sedan 1911. Föreningens verksamhet syftar till att stärka handeln i Nora genom samarbete, gemensam marknadsföring samt genom att arrangera olika slags publika evenemang i stadskärnan. Idag är de flesta lokala handlarna anslutna till föreningen, allt från större rörelser till enmansföretag.

Under rubriken ”Shoppa” finner du alla butiker i Nora sorterade i kategorier och för medlemsföretagen finns mer information under företagsnamnets länk. Medlemmarna träffas regelbundet för att diskutera stort som smått som rör det lokala handelsklimatet och föreningen samarbetar även med andra företagsnätverk i området.

Nora Köpmannaförening anordnar årligen Noradagarna, Noramarken och Nora Gammeldags Julmarknad, evenemang som varje år drar tusentals besökare till stadskärnan.

Läs gärna även om föreningens gemensamma presentkort.

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du har några funderingar:

  • Ordförande: Sandra Ljung Rigsten tel 072-5734244 , info@handlainora.se
  • Kassör: Anders Kadesjö
  • Sekreterare: Lena Kadesjö tel 073-8400161

Postadress:
Nora Köpmannaförening,
Rådstugugatan 21,
713 31 Nora

Foto på hemsidan: Bo Eklund, Gustav Enebro, Maria Björklund m fl.