Information till försäljare/knallar på Noramarken

Välkommen till Noramarken 2024 med cirka 350 knallar och över 2,5 km marknadsstånd!

Anmälan för försäljare, Noramarken

Anmälan görs på www.marknadsdagar.se. Sök på ”Nora”.

Har du frågor?

Ring 0707-366751, måndagar och torsdagar mellan kl. 16.00 och 18.00.

Marknadsansvariga

Klara Sandberg och Uffe Kleist

Adress

Nora Köpmannaförening
Rådstugugatan 21
713 31 NORA

Marknadskontorets öppettider:

Fredag 30/8 15.00-22.00

Lördag 31/8 05.00-18.00

Söndag 1/9 08.00-16.00

Marknadskontorets telefon:
070-736 67 51

Ni hittar marknadskontoren på parkeringen efter ST1-macken i korsningen Storgatan/Parkgatan.

På lördag vid lunchtid flyttar vi som vanligt upp på Kyrkvallen.

Försäljnings- och öppettider:

Lördag 31 augusti 08.00-18.00

Söndag 1 september 09.30-16.00

Tivoli:

Fredag 17.00-24.00

Lördag 10.00-01.00

Söndag 10.00-17.00