Information till försäljare/knallar på Noramarken

Välkommen till Noramarken med cirka 350 knallar och över 2,5 km marknadsstånd!

Marknadsansvarig: Klara Sandberg

Nora Köpmannaförening
Rådstugugatan 21
713 31 NORA

Marknadskontorets öppettider:

  • Fredag 30/8 15.00-22.00
  • Lördag 31/8 05.00-18.00
  • Söndag 1/9 08.00-16.00

Marknadskontorets telefon: 0587-106 91

Ni hittar marknadskontoren på kyrkvallen och vid Resecentrum.

Försäljnings- och öppettider:

  • Lördag 31 augusti 08.00-18.00
  • Söndag 1 september 09.30-16.00

Tivoli:

  • Fredag 17.00-24.00
  • Lördag 10.00-01.00
  • Söndag 10.00-17.00