Information till försäljare/knallar på Noramarken

Välkommen till Noramarken 2023 med cirka 350 knallar och över 2,5 km marknadsstånd!

Marknadsansvarig: Klara Sandberg

Nora Köpmannaförening
Rådstugugatan 21
713 31 NORA

Marknadskontorets öppettider:

Fredag 25/8 15.00-22.00

Lördag 26/8 05.00-18.00

Söndag 27/8 08.00-16.00

Marknadskontorets telefon:
070-736 67 51

Ni hittar marknadskontoren på parkeringen efter ST1-macken i korsningen Storgatan/Parkgatan.

På lördag vid lunchtid flyttar vi som vanligt upp på Kyrkvallen.

Försäljnings- och öppettider:

Lördag 26 augusti 08.00-18.00

Söndag 27 augusti 09.30-16.00

Tivoli:

Fredag 17.00-24.00

Lördag 10.00-01.00

Söndag 10.00-17.00