Information till försäljare/knallar på Nora julmarknad

Marknadstider för 2024 är lördag 7/12 kl 10-16 och söndag 8/12 kl 10-16.

Vi finns på plats och tar emot er från kl. 07.00 på lördagen. Platserna ska vara intagna senast kl 09.00 på lördagen annars säljs platsen till de reserver som finns på plats. En marknadsplats får ej överlåtas eller bytas.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på länken nedan. Anmälan öppnar den 2 september 2024. 

www.visitnora.se/anmalanjulmarknad (Öppnar nytt fönster)

Marknadsregler

Som medlemmar i Marknadsarrangörers förening tillämpar vi föreningens rekommendationer och bestämmelser. Se www.maf.nu för fullständiga regler.

Förbjudet sortiment. Produktsäkerhetslagen har som främsta syfte att motverka att varor och tjänster orsakar personskador hos konsumenter. Skada behöver inte ha uppkommit, utan förbud kan riktas mot produkter som på grund av skadebringande egenskaper eller säkerhetsbrister kan orsaka detta. Konsumentverket är tillsynsmyndighet och ska se till att lagen följs. Därtill finns andra lagar att beakta såsom knivlagen och brottsbalkens regler om hets mot folkgrupp. Slutligen finns etiska regler att beakta i sammanhanget. Marknadsarrangörers Förening rekommenderar särskilt förbud gällande;

  • Produkter som hetsar mot folkgrupp, t ex med ett rasistiskt budskap, produkter som är drogrelaterade eller produkter som har ett pornografiskt innehåll
  • Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa. Detta förbud gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, och föremålet är väl förpackat.
  • Knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter, springknivar och liknande.
  • Smällare, fyrverkeripjäser, stinkbomber och liknande, inkluderande TRICKY-smällare, slangbågar och andra projektiler, knallpulverpistoler etc med hög ljudvolym samt alla slags arenatrumpeter, sprayer av alla slag, inkluderande doftsprayer.