Parkering för besökare

All parkering i Nora för besökare kostar 50 kr, intäkterna går oavkortat till föreningslivet i Nora kommun.
Det finns handikapp- och bussparkeringar att tillgå.

Info trafik- och parkeringsfrågor under Noramarken – ett samarbete mellan Noramarken, polis och Nora kommun

Tidtabell och priser för tågen:
Nora Bergslags Veteran-Jernväg