Marknadspolicy 2024

Vi uppmanar dig att läsa all information noggrant för att undvika eventuella missförstånd. Lördag 31/8 kl. 08.30 ska samtliga marknadsplatser vara intagna. Om inte, överlämnas och säljs platserna klockan 09.00 till de reserver som finns på plats och betalda avgifter anses förverkade. En marknadsplats får ej överlåtas eller bytas. Nora Köpmannaförening ansvarar ej för skadegörelse och stöld av saluvaror och utrustning.

Tillsammans kan vi alla göra en insats för att få en så trevlig marknad som möjligt. Vid förhinder kontakta oss snarast 070-736 67 51

 • Försäljnings- och öppettider: Lördag 31 augusti 08-18, Söndag 1 september 9.30-16 Tivoli: Fredag 17-24, Lördag 10-01 och Söndag 10-20.
 • Marknadskontorets öppettider: Fredag 30/8 15.00-22.00, Lördag 31/8 05.00-18.00. Vid St1-macken (efter kl. 10.00 på Kyrkvallen), Söndag 1/9 08.00-16.00 (endast kyrkvallen).
 • Marknadskontorets telefonnummer: 070-736 67 51.
 • Toaletter, vatten och dusch Se symboler på marknadskartan. Vattenpost finns vid plats Rådstugugatan 55, hörnet vid lokstallarna. WC och duschmöjligheter finns i idrottshuset. Där behövs en kod för att komma in. Den får du av personalen på marknadskontoret. Duschen är öppen: Fredag 18.00-24.00, Lördag 05.00-24.00 samt Söndag 05.00-15.00.

Renhållning

Recycle001

Hjälp oss med avfallet! Packa ihop ert skräp i plastsäckar som ni får av våra områdesteam. Ställ sedan säckarna i något av hörnen av raderna med marknadsplatser. Skär även ned kartonger, så minskar vi volymen. Det underlättar betydligt för oss som städar. Tack på förhand hälsar ”Renhållningsteamet”

Har du frågor eller synpunkter?

Ring Klara Sandberg 070-736 67 51 eller e-posta på info@noramarken.se. Vid akuta frågor under Noramarken, kontakta våra områdesteam i orange västar. De är till för att hjälpa dig.

Försäljningsförbud

På MAF:s årsstämma 2003 togs beslut på att medlemmar i MAF ska följa föreningens rekommendation att tillämpa försäljningsförbud samt saluhållande på nedanstående artiklar:
 • VAPEN Soft Air Guns av alla typer som släpper en kula eller ett föremål ur mynningen. Ärtpistoler, Blåsrör o.dyl, Leksakspistoler med sugproppspilar mindre än 57 mm. Knallpulverpistoler med hög ljudnivå, Tricky-smällare är förbjudna enligt svensk lag. Höghastighetsvapen som Pilbågar, Slangbällor, Blåsrör, Kaststjärnor o.dyl.
 • SPRAYER Serpentinsprayer av alla slag och fabrikat och doftsprayer av alla slag och fabrikat.
 • FÅGELVISSLOR Fågelvisslor är av konsumentverket förbjudet att saluföras i Sverige.
 • KNIVAR Knivar, värjor eller stickvapen får ej saluföras på våra marknader. Reviderat stycke från 2005-05-13 p.g.a olyckor.
 • CIGARETTÄNDARE Tändare som ser ut som pistoler, hjärtan, mikrofoner och andra leksaker som t ex tändare med inbyggda knivar är förbjudna av marknadsdomstolen.
 • VATTENJOJO Vattenjojon är förbjuden av konsumentverket att säljas och således helt förbjuden även på våra marknader.
 • SMYCKEN, FLAGGOR, MÄRKEN, TIDSKRIFTER Smycken, flaggor, märken med drogrelaterade symboler eller texter samt med nazistiska eller rasistiska budskap eller märken/symboler är helt förbjudna på våra marknader.
 • PORNOGRAFISKA FILMER & TIDNINGAR Videofilmer, dvd och tidningar med pornografiskt innehåll ska inte säljas på våra marknader.
 • MEKANISKA BATTERIDRIVNA MJUKDJUR Figurer där batterilocket har ett engreppsförfarande vid öppning. Batterilocket ska vara försett med två av varandra oberoende låsanordning, för att barn inte ska få upp locket eller att detta öppnas när leksaken exempelvis tappas i golvet.

Säkerhet – Hantering av brandfarlig vara

OBS! Brandsläckare, av typ pulversläckare 6kg klass 34A 183BC som lägsta krav, ska finnas på plats vid hantering av gasol och/eller andra bränslen.