Marknadspolicy 2018

Vi uppmanar dig att läsa all information noggrant för att undvika eventuella missförstånd. Lördag 25/8 kl. 08.30 ska samtliga marknadsplatser vara intagna. Om inte, överlämnas och säljs platserna klockan 09.00 till de reserver som finns på plats och betalda avgifter anses förverkade. En marknadsplats får ej överlåtas eller bytas. Nora Köpmannaförening ansvarar ej för skadegörelse och stöld av saluvaror och utrustning.

Tillsammans kan vi alla göra en insats för att få en så trevlig marknad som möjligt. Vid förhinder kontakta oss snarast på 0587-106 91

 • Försäljnings- och öppettider: Lördag 25 augusti 08-18, Söndag 26 augusti 9.30-16 Tivoli: Fredag 17-24, Lördag 10-01 och Söndag 10-20.
 • Disco: Fredag 20-24, Lördag 20-01
 • Marknadskontorets öppettider: Fredag 24/8 15.00-22.00, Lördag 25/8 05.00-18.00. Resecentrum (efter kl. 10.00 på kyrkvallen), Söndag 26/8 08.00-16.00 (endast kyrkvallen).
 • Marknadskontorets telefonnummer: 0587-106 31.
 • Toaletter, vatten och dusch Se symboler på marknadskartan. Vattenpost finns vid plats Rådstugugatan 55, hörnet vid lokstallarna. WC och duschmöjligheter finns i idrottshuset. Där behövs en kod för att komma in. Den får du av personalen på marknadskontoret. Duschen är öppen: Fredag 18.00-24.00, Lördag 05.00-24.00 samt Söndag 05.00-15.00.

RenhållningRecycle001

Hjälp oss med avfallet! Packa ihop ert skräp i plastsäckar som ni får av våra områdesteam. Ställ sedan säckarna i något av hörnen av raderna med marknadsplatser. Skär även ned kartonger, så minskar vi volymen. Det underlättar betydligt för oss som städar. Tack på förhand hälsar ”Renhållningsteamet”

Har du frågor eller synpunkter?

Ring Johnny Sandberg 0587-106 91 eller e-posta på info@noramarken.se. Vid akuta frågor under Noramarken, kontakta våra områdesteam i orange västar. De är till för att hjälpa dig. Synpunkter som inte är akuta kan du lämna i brevlådan på marknadskontoret uppe på kyrkvallen eller till marknadskontoret vid rondellen närmast Shell. Glöm inte att skriva ditt kund- och telefonnummer så att vi kan kontakta dig.

Anmälan till Noramarken 2019

Intresseanmälan för Noramarken 2019 kan du lämna till våra områdesteam eller i brevlådan vid marknadskontoret redan under marknadsdagarna 2018. Faxa annars på 0587-107 90 eller posta den till Noramarken, Rådstugugatan 21, 713 31 Nora. Var noga med att ange ditt kundnummer och vilket sortiment du har då vi under året kommer att uppdatera kundregistret.
Tack på förhand hälsar personalen på Noramarken.

Försäljningsförbud

På MAF:s årsstämma 2003 togs beslut på att medlemmar i MAF ska följa föreningens rekommendation att tillämpa försäljningsförbud samt saluhållande på nedanstående artiklar:
 • VAPEN Soft Air Guns av alla typer som släpper en kula eller ett föremål ur mynningen. Ärtpistoler, Blåsrör o.dyl, Leksakspistoler med sugproppspilar mindre än 57 mm. Knallpulverpistoler med hög ljudnivå, Tricky-smällare är förbjudna enligt svensk lag. Höghastighetsvapen som Pilbågar, Slangbällor, Blåsrör, Kaststjärnor o.dyl.
 • SPRAYER Serpentinsprayer av alla slag och fabrikat och doftsprayer av alla slag och fabrikat.
 • FÅGELVISSLOR Fågelvisslor är av konsumentverket förbjudet att saluföras i Sverige.
 • KNIVAR Knivar, värjor eller stickvapen får ej saluföras på våra marknader. Reviderat stycke från 2005-05-13 p.g.a olyckor.
 • CIGARETTÄNDARE Tändare som ser ut som pistoler, hjärtan, mikrofoner och andra leksaker som t ex tändare med inbyggda knivar är förbjudna av marknadsdomstolen.
 • VATTENJOJO Vattenjojon är förbjuden av konsumentverket att säljas och således helt förbjuden även på våra marknader.
 • SMYCKEN, FLAGGOR, MÄRKEN, TIDSKRIFTER Smycken, flaggor, märken med drogrelaterade symboler eller texter samt med nazistiska eller rasistiska budskap eller märken/symboler är helt förbjudna på våra marknader.
 • PORNOGRAFISKA FILMER & TIDNINGAR Videofilmer, dvd och tidningar med pornografiskt innehåll ska inte säljas på våra marknader.
 • MEKANISKA BATTERIDRIVNA MJUKDJUR Figurer där batterilocket har ett engreppsförfarande vid öppning. Batterilocket ska vara försett med två av varandra oberoende låsanordning, för att barn inte ska få upp locket eller att detta öppnas när leksaken exempelvis tappas i golvet.

Säkerhet – Hantering av brandfarlig vara

OBS! Brandsläckare, av typ pulversläckare 6kg klass 34A 183BC som lägsta krav, ska finnas på plats vid hantering av gasol och/eller andra bränslen.