Bra att veta om Nora

Parkering

I Nora parkerar du gratis inom den skyltade P-zonen. På Nora Torg kan du stå upp till sex timmar och på gatorna två timmar utan avgift, men du ska använda en P-skiva för att visa hur länge du parkerat. Du hämtar din P-skiva i Stadshotellets entré eller i någon av butikerna runt torget. 24-timmarsparkering finns på Herrgårdsgatan vid Resecentrum.