Trafik- och parkeringsfrågor under Noramarken

Ett samarbete mellan Noramarken, Polisen och Nora Kommun

I centrala Nora gäller förbud att stanna inom zon från torsdag 29 augusti 2024 kl 18.00 till söndag 1 september 2024 kl 22.00.

I centrala Nora gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon från lördag 31 augusti 2024 kl 06.00 till söndag 1 september 2024 kl 18.00.

Förbuden gäller inte dig som marknadsförsäljare som har rätt att framföra ditt fordon till dels försäljningsplatsen, dels till lämplig parkeringsplats, se nedan. Du måste dock kunna visa upp ditt passer- och parkeringskort.

Passer- och parkeringskortet ska ovillkorligen fästas väl synligt på insidan av vindrutan för att våra parkeringsvakter och områdesteam vid vägspärrar/avstängningsbommar ska se dem enkelt.

Tänk på var du parkerar och placera därför din bil på avsedda p-platser. Se information på marknadskartan du fått tidigare.

Utryckningsvägarna ska vara framkomliga! Polisen har meddelat att parkeringsböter kommer att skrivas ut på de fordon som står felparkerade. Riskera inte att få parkeringsböter! Respektera de lokala trafikföreskrifterna som gäller under Noramarken.

Parkeringsplats för marknadsförsäljare finns dels vid ”Residenset”, korsningen Herrgårdsgatan och Kungsgatan, dels på den västra delen av Skojarbacken väster om tivolit. Några bilar kan även få plats på Willys parkeringsplats.

Ta det lugnt, vi samarbetar i trafiken även under Noramarken!

Tack på förhand och varmt välkommen till Nora och Noramarken