Fråga om Nora Julmarknad

Har du frågor & funderingar gällande Nora Julmarknad?

Vi som arrangerar Nora Julmarknad är Nora Köpmannaförening, Nora Turistbyrå och Nora Kommun.

För vidare information vänligen kontakta Nora Turistbyrå:
Telefon: 0587-811 20
Fax: 0587-105 38
E-post: info@nora.se

Nora Turistbyrå
Stationshuset
713 80 Nora

Fråga om julmarknaden 2017