Program för Noramarken 2023

Marknadens öppettider

Lördag 26 augusti 08.00 – 18.00
Söndag 27 augusti 9.30 – 16.00  

Svenska kyrkan under Marknadshelgen

Helene Sjöholm konsert 27 augusti Nora kyrka, kl. 19.00

Gudstjänst kl. 11.00 i Nora kyrka

Tivoli

Fredag 18.00 – 24.00
Lördag 10.00 – 01.00
Söndag 10.00 – ca 17.00

Flyg helikopter under Noramarken

Flyg helikopter lördag kl 11-18
och söndag kl 11-16.

Priset är 400 kr / person
(gäller både vuxna och barn)

Hyr hela helikoptern och ta med max 4 st pers i 15 minuter för 4 500 kr eller i 30 min för 8 000 kr

Skicka önskemål till helikopter.rundflyg@outlook.com