Program 2021

Lördag 4 december

Smidesföreningen

Visning och försäljning av smidesprodukter på Nora Torg

Julmarknadskonserter i Nora kyrka

Stämningsfulla konserter i stadens bländvita kyrka.
Fri entré

Lördag 12.00 & 14.00

Söndag 5 december

Smidesföreningen

Visning och försäljning av smidesprodukter på Nora Torg

Julmarknadskonserter i Nora kyrka

Stämningsfulla konserter i stadens bländvita kyrka.
Fri entré

Söndag 14.00