Nora Köpmannaförening

Nora Köpmannaförening har funnits ända sedan 1911. Föreningens verksamhet syftar till att stärka handeln i Nora genom samarbete, gemensam marknadsföring samt genom att arrangera olika slags publika evenemang i stadskärnan. Idag är de flesta lokala handlarna anslutna till föreningen, allt från större rörelser till enmansföretag. Under rubriken ”Butikerna” finner du alla butiker i Nora sorterade i kategorier och för medlemsföretagen finns mer information under företagsnamnets länk. Medlemmarna träffas regelbundet för att diskutera stort som smått som rör det lokala handelsklimatet och föreningen samarbetar även med andra företagsnätverk i området. Nora Köpmannaförening anordnar årligen Noradagarna, Noramarken och Nora Gammeldags Julmarknad, evenemang som varje år drar tusentals besökare till stadskärnan. Läs gärna även om föreningens gemensamma presentkort under rubriken Bra att veta         Foto på hemsidan: Bo Eklund, Gustav Enebro, Maria Björklund m fl.

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du har några funderingar:

Ordförande Mia Sidal tel 070-2518243
Kassör Fredrik Sandberg tel 070-8876306
Sekreterare Sara Randestad 072-2484954

Postadress: Nora Köpmannaförening Box 84 713 22 Nora

nora_kopmannaforening